Almanya'da çok kapsamlı bir sosyal güvence ile karşılaşacaksınız. Bu sistem ile vatandaşların hastalık, engellilik, işsizlik, yaşlılık ve bakıma muhtaçlık durumlarda maddi bir temel güvence ile yaşamlarını sürdürebilmeleri ve gerekli tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerini alabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

Çalışan herkes sosyal sigorta sisteminin dört bölümüne prim ödemekle yükümlüdür. Bunlar sağlık sigortası, bakım sigortası, emeklilik sigortası ve işsizlik sigortasıdır. Toplam miktar işveren ve çalışan tarafından eşit miktarlarda karşılanır. Çalışan payı brüt maaşın yaklaşık % 20'sini teşkil eder ve işveren tarafından kesilerek doğrudan aktarılır.

Serbest meslek sahipleri de sigorta yaptırmakla yükümlüdürler.

Vatandaşların büyük bir bölümü yasal sağlık sigortasında sigortalıdırlar. Belli bir gelir seviyesinde sonra yasal sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası arasında seçim yapılabilir.

Sağlık sigortası örn. hastane masraflarını, doktor vizitelerini, ilaçları, diş hekimliği hizmetlerini, gözlükleri, aşıları ve medikal hizmetleri karşılar.

Mümkün olan tıbbi tedavileri ve yardımcı alet ve cihazların tamamını karşılamayabilen yasal hizmet dışında özel sigortalar ek bir sigorta karşılığında bunları karşılamayı taahhüt ederler, ancak bu sigortanın primlerini tek başınıza karşılamalısınız.

Bu konuya hakkında yerel sağlık müdürlüklerinden ve neredeyse her yerleşim yerinde temsilcisi bulunan sigorta şirketlerinin temsilciliklerinden bilgi edinebilirsiniz.