İşsizliğe karşı en iyi güvence bir meslek eğitimidir. Meslek eğitimine sahip olmayanların Almanya'da işsiz kalma riskleri, meslek sahibi olanlara oranla iki misli artmaktadır.

Almanya'da mesleklerin çoğu İkili Eğitim denen eğitim sistemi ile edinilir. Bu sistemde meslek eğitiminin bir kısmı meslek okullarında, bir kısmı ise eğitici işletmelerde alınır. Meslek eğitimi alan öğrenci genelde 3–4 gün işletmede, 1–2 gün de meslek okulunda eğitilir.

Düzenli bir eğitim, çıraklık yeri bulamayan gençler yine de mesleğe hazırlık yılı veya meslek temel eğitim yılı kapsamında meslek okuluna gidebilirler. Bu eğitimde alınacak meslek temel eğitim yılı daha sonraki çıraklık eğitim süresinde ilk yıl olarak dikkate alınabilir. Meslek hazırlık yılı ise çıraklık eğitim süresine dahil edilemez. Bu eğitim türü özellikle meslek öncesi ön bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bunun haricinde okulu yarıda bırakanlar meslek hazırlık yılı kapsamında Hauptschul diplomalarını dışarıdan alma imkanın sahiptirler. Ancak, ister meslek hazırlık yılı ister meslek temel eğitim yılı olsun, ikisinin de Dual Sistem kapsamındaki bir meslek eğitimine sevk etmesi amaçlanmaktadır.

www.arbeitsagentur.de

jobboerse.arbeitsagentur.de