Yaşamak istenen ülkenin dilini öğrenmek "tutunma" süreci için olağanüstü bir öneme sahiptir. Dilin konuşulabiliyor olması sayesinde Almanya'da yaşayan bir çok insanla temas kurma imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu ise Almanya konuşulan bölgelerin gittikçe artan yaşam ve kültür dünyasının bir parçası olmak için en iyi ön şarttır. Dili konuşabilmek bir taraftan Almanca dilinde anlaşma yeteneğini geliştirirken diğer taraftan da insanın değişik vaziyetlerde kendini gittikçe daha güvende hissetmesine ve olayların daha aktif bir şekilde üstesinden gelinmesine yol açar.

Bir dili konuşabilmenin ön şartı bu dili öğrenmektir. Bu konuda ön aşamada, yani henüz göç etmeden, memleketinizde Almanca öğrenme imkanları vardır. Türkiye'nin tamamından büyük şehirlerde Almanca dil kurslarının sunulduğu Goethe Enstitüleri var. Daha sonra Almanya'ya göç ettiğinizde Almanca öğrenmek için entegrasyon kursları vasıtası ile başka imkanlar da sunulmaktadır. Göç yasası 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlükte olup bu yasa göçmenlere yönelik devlet kontrolündeki entegrasyon hizmetlerini, yani tüm yeni göçmenlere yönelik entegrasyon kurslarını da düzenlemektedir. Bununla amaçlanan hedef, yeni gelen kişilere sürekli olarak uygun bir yaşam statüsü sağlamaktır.

Entegrasyon kursları bir kaç bölümden oluşmakta ve size 600 saatlik bir kurs olarak Almanya'daki yaşamınız için başlangıçta yeterli derecede Almanca öğretebilmekte. Hedeflenen dil seviyesi B 1'dir (Avrupa Referans Çerçeve GER'e uygun olarak).  30 saatlik oryantasyon kursu ise Almanya hukuk düzeni, tarihi ve kültürü hakkında bilgiler iletmektedir. Kursa aşağıdaki şartlar altında katılabilirsiniz: 

  • Yeni göçmen olarak ZuwG Madde 44 gereği taahhütname kapsamından yeterli Almancaya sahip değilseniz.
  • Muhacir statüsüne sahipseniz veya böyle birinin eşi veya doğrudan fürusundansanız.
  • Mevcut yabancı veya birlik vatandaşı statüsüne sahipseniz.

Bu konu hakkında danışmanlık hizmetlerine Göçmen Danışmanlığı (MEB) veya 27 yaşına kadar genç insanlar için Gençlik Göç Hizmetlerinden (JMD) ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Yabancılar Dairesi ile ARGE de dil müşavirlik hizmeti sunmaktalar.

Anılan dil kurslarının yanı sıra, özel ihtiyaçları olan belli gruplara yönelik imkanlar da sunulmaktadır. Bunlar örneğin okuma yazma kursları, Latin alfabesine geçiş kursları, kadınlar için entegrasyon kursları, yavaş öğrenenler için entegrasyon kursları, akademisyenlere yönelik kurslar, yarım gün ve yoğun kurslardır. Dil kurslarının dışında "karşılaşma imkanlarının" kullanılması da konuşulan dili öğrenmenin etkin diğer bir yoludur. Bu konuya ilişkin mevcut imkanlar:

  • Çocuklar için yönelik dilsel erken teşvik kursları
  • Kadınlar için motivasyon kursları ve tartışma grupları,
  • Anneler için Federal Hükümet (Federal Göç ve Mülteciler Dairesi) veya ARGE'ler tarafından finanse edilen dil entegrasyon kursları
  • Yine Federal Hükümet (Federal Göç ve Mülteciler Dairesi) tarafından finanse edilen ebeveyn pusulası / ebeveyn ehliyeti,
  • Annelerin ve / veya çift dilliliği teşvike yönelik bilgiler ileten ebeveyn kursları
  • PEKiP (Prag Ebeveyn -Çocuk Programı)-Kursları veya eyaletlerin bütçesinden finanse edilen çok uluslu oyun grubu kurslar ve Ebeveyn ve Aile Eğitiminin sundukları imkanlar.