Alman Okul Sistemi

Almanya'da eğitim sorumluluğu eyalet yönetimlerine verilmiştir. Böylelikle de okul sistemi açısından eyaletler arasında farklılıklar vardır. Fakat, nerede yaşayacak olursanız olun, temel yapı her yerde aynıdır.

Üç ila altı yaş arasındaki çocuklar genelde anaokuluna veya kreşe giderler. Küçük çocukların kreşlerde bakılmalarını sağlamak veya bakıcı annelere teslim edilmeleri mümkündür, örneğin ebeveynlerin her ikisinin de çalışıyor olması halinde.

Altı yaş üzeri çocuklar için gelecek 10 yıl boyunca zorunlu okul eğitimi vardır.

Çocukların tamamı önce dört yıl boyunca ilkokula giderler.

Müşterek geçirilen bu yıllardan sonra çocuklar ilk okuldan ayrılır ve kapasitelerine uygun olarak eğitimlerine Hauptschule (orta öğretim, ortaokul), Realschule (orta öğretim, ortaokul) veya Gymnasium (lise) da devam ederleri

Hauptschule genelde 10 yıllıktır. Burada çocuklar yavaş bir tempoyla öğrenim görürler. Genel ana dersler, daha sonraki iş hayatıyla ilişkilendirilen derslerle takviye edilir. Hauptschule eğitiminin peşinden meslek eğitimi gelir.

Çocuklar Realschule'de de on yıl okurlar. Ancak burada beklentiler biraz daha yüksektir. İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dilin (genelde Fransızca) öğrenilmesi teşvik edilir. Realschule sonrasında da gençler meslek eğitimine devam ederler. Fakat belli bir derece elde etmeleri halinde Gymnasium'a geçiş yapmaları mümkün olabilmektedir.

Gymnasium 8 veya 9 yıl sonra olgun sınavı, yüksek okul yeterliliği ile son bulur. Burada çocukların ve gençlerin meslek yüksek okul veya üniversitedeki yüksek öğrenime hazırlanmaları öngörülmektedir.

İlkokul öğretmenleri, çocuğun başarısına, bağımsızlığına ve kişişliğine uygun olarak hangi okulun çocuğunuz için en doğru okul olduğuna ilişkin bir tavsiyede veya bir değerlendirmede bulunurlar.

Bu üç kademenin yanı sıra bazı eyaletlerde bir de Gesamtschule ile karşılaşacaksınız. Bu okullarda çocuklar değerlendirilmelerinden bağımsız olarak bir arada öğrenim görürler ve başarılarına göre değişik kurslarla teşvik edilirler. Çocukların bu okullarda başarı derecelerine göre Hauptschul veya Realschul diploması alarak mezun olmaları veya olgunluk sınavına yönlendirilmeleri mümkündür.  Birçok öğrenci için olgunluk sınavını üniversite eğitimi takip eder.

Almanya'da çocuklar genelde öğlene kadar okula giderler. Fakat tam gün eğitim veren okullar hızla geliyorlar ve okulların çoğunda öğlen veya öğleden sonra etüt verilmekte.

Devlet okulları ücretsizdir. Başarılı bir okul hayatı için iyi Almancayı iyi konuşmak önemli bir şarttır.